Az EMLA Egyesület és a Hulladék Munkaszövetség a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium szakmai támogatásával végezte az illegális hulladéklerakók feltérképezését a közép-magyarországi régióban. A munka első lépése, a számítógépes rendszer „okosítása” volt, amelynek során a szakirodalomban fellelhető távérzékelt anyagokra alkalmazott feldolgozási lépések kerülnek adaptálásra a magyar környezethez és különösen a rendelkezésre álló alapadatokhoz. Az azonosított területek terepi ellenőrzése és adatbázisba szervezése történt meg.

A munka eredményeképpen a felmért területre szakmailag elfogadható és teljes adatbázis keletkezett az illegális hulladéklerakókról, ezáltal a felszámolási folyamat is folytatódhat. A www.tisztamagyarorszagert.hu honlapon keresztül a közösség monitorozhatja a folyamatokat, lehetősége van a hozzászólásra, akár új lerakók bejelentésére is, amivel a projekt lezárultán túl is segítik majd a szemétkupacok felszámolását. Ennek szemléletformáló értéke és üzenete hozzájárul ahhoz, hogy a jövőben kevesebb elhagyott hulladék keletkezzen.

http://webmap.viamap.hu/emla/